Politica de confidentialitate

1. ASPECTE GENERALE

VITTMO  TREND SRL („Vanzatorul”) colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personale ale utilizatorilor si clientilor („Clienti”) Platformei vittmo.ro („Platforma”), in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 506/2004  privind protectia datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu orice alte acte normative aplicabile.

Vanzatorul se obliga sa respecte toate drepturile si obligatiile Clientilor a caror date personale sunt colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt conferite prin lege.

2. COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR

Categorii de date care se colecteaza si prelucreaza

Vanzatorul colecteaza si prelucreaza datele Clientilor, astfel cum acestea sunt solicitate si furnizate prin formularul de comanda si/sau in procedura crearii contului de utilizator, respectiv: nume si prenume, email, numar de telefon, data nasterii, sex, adresa de livrare, adresa de facturare.

Scopul prelucrarii

Datele personale sunt colectate si prelucrate in scopul onorarii si livrarii comenzilor plasate in cadrul Platformei precum si dupa caz in scop de reclama si marketing.

Acordul privind colectarea si prelucrarea datelor

Prin bifarea acceptarii termenilor si a conditiilor si a politicii de confidentialitate in cadrul paginii de comanda si/sau in cadrul procedurii crearii contului de utilizator, Clientul acorda in mod expres si neechivoc Vanzatorului acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor acestora cu caracter personal (inclusiv in ceea ce priveste stocarea si transferul acestora), in conditiile prezentei Politici de Confidentialitate,  a Termenilor si Conditiilor si a legislatiei in vigoare.

Conform legii, Clientul se poate opune oricand prelucrarii datelor acestora cu caracter personal si respectiv poate solicita: stergerea datelor colectate, incetarea prelucrarii datelor colectate, transformarea datelor colectate in date anonime. Cu toate acestea, intr-o atare situatie, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a limita sau anula posibilitatea plasarii unei comenzi in cadrul Platformei, in acord cu prevederile legale incidente.

3. DREPTURILE CLIENTILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE LE SUNT COLECTATE SI PRELUCRATE

Vanzatorul asigura persoanele ale caror date sunt colectate si prelucrate, ca operatiunea de colectare si prelucrare este realizata cu respectarea Legii nr. 677/2001, a Legii nr. 506/2004 si/sau a oricarui alt act normativ incident.

Vanzatorul garanteaza ca nu va transmite mesaje nesoliciitate (spam), astfel cum acestea sunt definite de lege si ca va depune toate diligentele necesare pentru pastrarea datelor Clientilor in siguranta.

Conform Legii nr. 677/2001 Vanzatorul garanteaza Clientilor urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale., dreptul de intervenţie asupra datelor personale, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul clientilor de a se adresa justiţiei, orice alte drepturi conferite de lege.

Clientii pot solicita la orice moment o informare cu privire la datele personale colectate, precum si cu privire la transferul acestora catre terti. Clientii se opune oricand prelucrarii datelor cu caracter personal in conditiile expuse la capitolul „acordul Clientilor privind colectarea si prelucrarea datelor”.

4. STOCAREA DATELOR SI TRANSFERUL ACESTORA

Datele colectate si prelucrate vor fi stocate pe teritoriul Romaniei, si nu vor fi divulgate/transmise tertilor (cu exceptia partenerilor Vanzatorului, precum companiile de curierat, carora le pot fi transmise datele colectate in tot sau in parte, dar numai in raport de nevoile acestora pentru realizarea Comenzii). Intr-o atare situatie, in caz de incalcare a drepturilor Clientilor cu privire la datele personale de catre persoanele carora le-au fost transferate aceste date, raspunderea juridica apartine in totalitate acestora, Clientii fiind de acord sa exonereze Vanzatorul de orice raspundere contractuala sau legala.

5. COOKIE-URI

Platforma poate folosi cookie-uri. Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Solicitarea de coockie-urile ne permite sa oferim utilizatorilor o experienta mai buna in cadrul Platformei. Clientii au posibilitatea de a dezactiva sau de a refuza primirea  de cookie-uri, insa exista riscul ca in acest caz accesarea sau utilizarea Platformei sa devina dificila.

6. CLAUZE FINALE

Prezentul document este guvernat de legea romana.

Orice litigii derivand din utilizarea Platformei se vor solutiona pe cale amiabila, sau dupa caz de catre instantele competente de la sediul Vanzatorului

Pentru orice comunicare cu Vanzatorul va rugam sa folositi adresa de email: office@vittmo.com

X